Ambassadeur van

de clusterorganisatie voor Agrifood en de Biobased Economy in Noord-Nederland.  

Partner van

waar kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en healthy ageing.

Waterzuivering

De volgende wereldoorlog ontstaat over - WATER -

Bovenstaande verontrustende tekst wordt door diverse wetenschappers gebruikt om de noodklok over water te luiden. Slechts 3% van de watervoorraad op aarde is geschikt voor drinkwater en die 3% is slecht verdeeld. Schoon en gezond (drink)water is cruciaal, maar veel water is verontreinigd met onder andere bestrijdingsmiddelen, schadelijke bacteriën, medicijn- en hormoonresten. 

Schimmels hebben een heel arsenaal aan chemische en biologische wapens, enzymen en zuren waarmee zij veel verontreinigingen kunnen afbreken en bacteriën, zoals o.a. de E. Coli bacterie en de blauwalg, kunnen vernietigen.

Mycelco heeft diverse methoden om gericht schimmels en planten in te zetten en daarmee waterverontreinigingsproblemen aan te pakken. Hierbij kan de vervuiling organisch of chemisch van aard zijn.