Ambassadeur van

de clusterorganisatie voor Agrifood en de Biobased Economy in Noord-Nederland.  

Partner van

waar kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en healthy ageing.

Producten en diensten

Wat kan Mycelco voor u betekenen?!

Roland van Driel Emmen

Consultancy

Mycelco adviseert over de biotechnologische aanpak van afvalproblemen, vervuilingsproblemen en habitatherstel. Hierbij wordt naast de eigen kennis en ervaring ook gebruik gemaakt van die van partners op het gebied van biomimicry en biotechnologische projecten.

 

 

Duurzaamheid

Mycelco voert analyses uit op het terrein van duurzaamheid en geeft daarover adviezen, o.a. over hoe duurzaamheid is te integreren in een totale bedrijfsvoering.

 

 

Projectmanagement

Mycelco voert projectmanagement uit van begin tot eind en treedt in de aanloop van projecten eveneens op als "penvoerder" bij subsidieaanvragen. Daarnaast heeft Mycelco een (inter)nationaal netwerk van partners en is daardoor flexibel in samenwerkingsverbanden zodat voor vrijwel voor elk (milieu)probleem een oplossingen geboden kan worden.

  

 

Projectuitvoering

Mycelco voert projecten uit en maakt daarbij, waar nodig, gebruik van lokale bedrijven en projectmatige inzet van capaciteit en kwaliteit. Eveneens wordt samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen gezocht, waaronder met de WUR (Wageningen universiteit en onderzoek) om kennis en ervaring zoveel mogelijk te delen.

 

Problemen worden geanalyseerd op de mogelijkheid daarvoor specifieke schimmels in te zetten. Vervolgens worden de schimmels geselecteerd, gekweekt en/of zonodig zelfs ontwikkeld. Daarnaast wordt ook gewerkt aan optimalisatie van de werkzame eigenschappen van verschillende schimmels.

 

Mycelco maakt tevens gebruik van phytoremediation, de inzet van planten om hun zuiverende en/of herstellende werking. Voorbeelden hiervan zijn wilgen om hormoon- en medicijnresten uit water te zuiveren of sareptamosterd om zware metalen uit de bodem te halen. 

 

Omdat synergie in de natuur is uitgevonden zetten wij ook schimmels, planten en andere natuurlijke organismen in, die in de natuur dezelfde biotoop delen en elkaar "helpen". Voorbeelden hiervan zijn mycorrhizaeschimmels met bepaalde planten en specifieke bacteriën die met name in de zogenaamde rhizosfeer (wortelstelsel) van een plant leven.