Ambassadeur van

de clusterorganisatie voor Agrifood en de Biobased Economy in Noord-Nederland.  

Partner van

waar kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en healthy ageing.

Bodemzuivering

De bodem, de basis voor al ons voedsel

Groente en fruit, het komt allemaal vanuit de bodem naar ons toe. Wonen, werken en recreëren, we doen het grotendeels op de bodem. Een gezonde vitale bodem is dus van belang voor ons leven en welzijn.

 

Gerichte inzet van bepaalde schimmels kan een oplossing bieden bij bodemverontreiniging. Met diesel of andere oliehoudende producten, vervuilde grond kan met schimmels gereinigd worden. Voor zowel toxines, pesticiden, een overschot aan nutriënten bieden schimmels een oplossing.

Zelfs verontreiniging met zware metalen is geen probleem. De schimmel gebruikt zijn enzymen om de samenstelling van metalen te veranderen zodat die beter opgenomen kan worden om als bouwsteen te dienen (zoals koper en zink). In andere gevallen worden de metalen aan de cellen van het mycelium gebonden en worden daarmee gefixeerd in de bodem.

 

Een techniek die de schimmels samen met bepaalde bacteriën toepassen en die o.a. bij ernstige vervuiling bij en door fabrieken in India en Pakistan toegepast is, is een effect dat "biosorptie" genoemd wordt. 

 

In bepaalde gevallen kunnen schimmels in samenwerking met planten een nog efficiëntere en effectievere oplossing bieden. Metalen in het milieu zijn ook vaak een probleem. De structuur van het metaal kan soms enigszins veranderd worden waardoor het metaal beter opgenomen kan worden. Metalen kunnen niet afgebroken worden, maar kunnen wel worden gefixeerd en geabsorbeerd (biosorptie). Bepaalde planten, die snel en veel biomassa produceren, nemen de metalen dan op en slaan deze op in hun bladeren. Door het blad vervolgens te verwijderen, verdwijnen dan de metalen uit het milieu.

 

Verontreiniging van bodem kan met schimmels ook op lokatie gebeuren, "in-situ".

Het voordeel daarvan is dat er geen grond afgegraven hoeft te worden en/of vervoerd hoeft te worden naar een andere lokatie.

 

Mycelco voorziet in biotechnologische oplossingen voor bodemverontreiniging! 

 

De bodem als natuurlijk filter

De bodem heeft alle eigenschappen in zich om vervuiling daaruit en uit water af te breken en te verwijderen. Met name veen is daarvoor uitermate geschikt en is daarom de grondstof waaruit actief kool geproduceerd wordt. Actief kool wordt veel in waterzuiveringsinstallaties gebruikt en is ook bekend als filtermateriaal voor aquaria. 

 

Wat in de bodem bij elkaar moet komen is: vocht, water, zuurstof, enzymen, warmte, stikstof en voor specifieke toepassingen een medium of matrix.

 

Mycelco gebruikt deze natuurlijke eigenschappen in de verschillende zuiveringsprojecten van water, bodem en recyclingprojecten.