Ambassadeur van

de clusterorganisatie voor Agrifood en de Biobased Economy in Noord-Nederland.  

Partner van

waar kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en healthy ageing.

Projecten & onderzoeken in ontwikkeling

Sclerotinia

Sclerotinia of rattenkeutelziekte is een bekende plantrotziekte veroorzaakt door de schadelijke schimmel, Sclerotinia sclerotiorum. Deze schimmel maakt een soort overlevingspakketjes, sclerotiën genaamd, die lijken op een rattenkeutels en daaraan heeft deze plantpathogene schimmel dan ook zijn bijnaam te danken. Deze sclerotiën kunnen jarenlang in de bodem “overleven” en zich vervolgens weer gaan ontwikkelen. Dit is ook een belangrijke oorzaak van het feit dat deze schimmel erg hardnekkig is.

 

Door Mycelco is een onderzoeksproject gedaan waarin gekeken is naar een biologische methode om deze schimmel/sclerotinia te bestrijden. Hieruit is een aanpak gebleken waarmee de sclerotiën kapot gemaakt worden en ook het weefsel van de sclerotinia sclerotiorum vernietigd wordt.

Hoewel de meest efficiënte manier van toediening nog verder ontwikkeld moet worden, lijkt de aanpak wel al goed te passen in parallele methoden van preventie en daaraan ook aanvullend te zijn.

 

 

 

De sclerotiën van de plantpathogene schimmel, sclerotinia sclerotiorum.

 

Een koolplant aangetast door sclerotinia. Duidelijk zichtbaar is de “witte pluis”, het mycelium van deze schadelijke schimmel.


Teerhoudend asfalt

Om kankerverwekkende stoffen uit teerhoudend asfalt te halen heeft Mycelco in samenwerking met Bioniers enkele proeven opgezet met specifieke schimmels. Middels laboratoriumonderzoek zijn de exacte resultaten hiervan onlangs vastgesteld. Op basis hiervan worden middels verschillende proeven, in samenwerking met een wegenbouwmaatschappij, de mogelijkheden voor grootschalige toepassingen onderzocht.

 

Biologische afbraak plastics

De Stichting Ocean Cleanup werd opgericht door Boyan Slat en richt zich op het ontwikkelen van zijn ontwerp om kunststof uit de Oceanen en Zeeën over de hele wereld te extraheren. Hierbij is ook Boskalis betrokken. Vanwege de aard van het kunststof, dat soms zwaar verweerd is, is niet al het materiaal recyclebaar. Voor de Stichting Ocean Cleanup voert Mycelco een onderzoek naar de haalbaarheid van verdere verwerking en herinrichting van het verweerde plastic op een biologische manier.

 

The Ocean Cleanup foundation was founded by Boyan Slat and focuses on developing,  his design to extract plastic from the Oceans and seas worldwide. In this also Boskalis is involved. Due to the nature of the plastic, which is sometimes heavily weathered, not all the material is recyclable. For the Ocean Cleanup Foundation, Mycelco conducts an investigation into the feasibility of further processing and reshaping the weathered plastic in a biological manner.

 

Project "BIO-SOL"

Project "BIO-SOL" richt zich op de biologische aanpak van met name olieslib en kan daarmee een alternatief bieden voor reeds bestaande oplossingen.

 

Het primaire doel van het project Bio-Sol is het valideren, opschalen en demonstreren van een proefinstallatie (Bio-Cleaner),  waarmee in een praktijk- en operationele omgeving de grootschalige werking van uit schimmels afkomstige enzymen, bij het zuiveren van olieslib wordt aangetoond en daarmee de olie- en gasindustrie ervan te overtuigen, dat het zuiveren van olieslib op deze wijze een duurzaam alternatief biedt voor de huidige wijze van opruimen (in casu verbranden) van olieslib. 

 

Voor dit “Bio-Sol” project is door SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland), 

ERFO-subsidie toegekend, waarmee het project naast de financiële ondersteuning tevens ERKENNING voor de BIOLOGISCHE AANPAK van dit soort specifieke (milieu)problemen kreeg. 

 

Ten gevolge van de negatieve ontwikkelingen in de gas- en olie industrie, is dit project helaas on hold gezet. 

Schimmel tegen blauwalg

Onderstaande samenvatting komt uit een publicatie van Elseviers scientific publications.

 

Blauwalg, met mooi en aanhoudende warm weer een plaag voor met name het natuurlijke zwemwater en andere plassen. De "blauwalg" is echter geen plant, geen alg, maar een oud bacterieras een cyanobacterie. Deze bacterie kan zich razendsnel ontwikkelen in water waarin veel voedingsstoffen, fosfaten en nitraten, zitten. Omdat blauwalg voor de volksgezondheid en ook de visstand gevaarljk kan zijn, is het een probleem voor de waterbeheerders. Er zijn al positieve resultaten geboekt met de inzet van bepaalde mosselen, luchtbelinstallaties en waterstofperoxide. 

 

Een bacteriebestrijder bij uitstek is ook de schimmel. Een samenstel van onderzoeken gefinancieerd door het National basic research program of China en het National Science Foundation of China en uitgevoerd door verschillende Amerikaanse en Chinese onderzoekers, heeft de werking van een bepaalde schimmels aangetoond die effectief blijken in het vernietigen van de blauwalg. Hoewel het hier vooralsnog om laboratoriumstudies gaat, zijn de resultaten dermate goed, dat dit voor praktijkinzetten hoopgevend is. 

 

Mycelco is bezig hiervoor praktijktesten op te zetten.

Weerbare Bodem

Vanuit Mycelco is de ontwikkeling van weerbare bodem ingebracht voor een Greenlab-sessie met als doel om in een samenwerkingsverband met verschillende partijen te komen tot een product cq. dienst, gericht op weerbare bodem d.m.v. toepassingen, gebaseerd op de juiste inhoudstoffen en organismen. 

 

Een Greenlab is een format voor een brainstormsessie van de Kamer van Koophandel in Drenthe. Greenlabs richten zich op de ontwikkeling van producten en/of processen in een Biobased Economy. Diverse partijen delen in deze Greenlabs hun ideeën en commitment voor een bepaald product, dienst of proces binnen het Biobased Economy kader met de opzet er een economisch rendabele realiteit te maken.