Ambassadeur van

de clusterorganisatie voor Agrifood en de Biobased Economy in Noord-Nederland.  

Partner van

waar kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en healthy ageing.

Habitatherstel

De juiste balans in ere herstellen

Verwoeste, beschadigde, gestresste habitats:

 

HERSTEL BEGINT BIJ SCHIMMELS

 

Schimmels creëren bodem. Zij ontwikkelen een habitat met omstandigheden dat weer een gezonde omgeving vormt. Pioniersschimmels werken samen met pioniersplanten om je juiste balans in een habitat aan te brengen. In het project "greening the dessert" schiep Permaculturist Geoff Lawton in Libanon een oase in de woestijn. De ontwikkeling van schimmels was het eerste teken van succes. Doordat lokale bevolking, met vallen en opstaan, zijn methoden verder toepassen, ontstaan in een ooit onherbergzaam gebied steeds meer "groene vlekken". 

 

Met name de grootschalige landbouw van monoculturen heeft geleid tot en cyclus waarin door het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen het natuurlijk bodemleven verwoest is. Deze cyclus heeft geleid tot steeds meer gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en daarnaast de ontwikkeling van genetisch gemanipuleerde gewassen die resistent zijn tegen met name de bestrijdingsmiddelen. Het gevolg is een totaal verarmde bodem die geen vocht meer vast kan houden en geen leven meer kan ondersteunen. De vrijgekomen ruimte in de bodem geeft weer ruimte aan zogenaamde pathogene schimmels, bacteriën en virussen, die zich vaak snel ontwikkelen. Natuurlijke weerstand is er niet meer, dus wordt "de redding" wederom gezocht in bestrijdingsmiddelen.

Kortom een negatieve spiraal die alleen doorbroken kan worden door het herstellen van een gezonde habitat, te beginnen bij de juiste schimmels.

 

Beekdal-landschappen, verarmde cultuurgronden en andere aangetaste of verwoeste habitats kunnen hersteld worden door specifieke schimmels te kweken en die samen met een selectie planten in een gebied te brengen.

Rehabilitatie van elke "groene" habitat is hiermee mogelijk,

in zowel stad als op het platteland. 

 

 

Mycomats

Onderdeel van habitatherstel kan ook het zuiveren van de habitat zijn. Door zogenaamde mycomats te gebruiken zijn twee vliegen in een klap te slaan. Met mycomats worden zowel schimmels als planten in een gebied geïntroduceerd. De samenwerking daartussen zorgt voor het zuiveren van de bodem en voor het ontwikkelen van nieuwe flora. De fauna volgt dan vanzelf.

 

Mycelco kan door het (her)introduceren van met name de juiste schimmels zorgen voor de start van een habitat in balans. De juiste schimmels creëren tevens een omgeving waarin de juist bacteriën en ander bodemleven zich zal nestelen en ontwikkelen.

 

Voor uitgebreidere informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier: Contact