Ambassadeur van

de clusterorganisatie voor Agrifood en de Biobased Economy in Noord-Nederland.  

Partner van

waar kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en healthy ageing.

Project "Bio Energy System"

Dit project is onlangs afgerond en de ervaringen eruit worden momenteel vertaald naar mogelijke verdere toepassingen. 

 

We leven in een tijd waarin steeds meer de waarde van reststromen erkend en herkend wordt.  Dat geldt ook voor de reststromen uit de glastuinbouw en nu specifiek voor die van komkommerteler Drenthe Growers. Op initiatief van Mycelco hebben beide bedrijven een plan opgezet om warmte uit de reststromen te gaan winnen en dat weer te gebruiken voor onder andere de komkommerteelt.

 

Op basis van plannen zoals de Franse bosbouwer Jean Paine in de 70er jaren al uitvoerde heeft Mycelco een aanpak beschreven om fermentatieprocessen te gebruikten voor het opwekken en gebruiken van warmte. Omdat alleen “groen materiaal” zoals komkommerloof daarvoor “te nat” is, wordt ook houtachtig materiaal gebruikt. Dat materiaal moet geleverd worden vanuit de teelt van Miscanthus (olifantengras), dat een hoog “houtgehalte” heeft.

 

Het project Bio-based energy richt zich daarmee op het lokaal verwerken van een reststroom, waardoor de vervoersbewegingen voor de verwerking ervan worden beperkt. Via de fermentatietechnieken wordt warmte verkregen die direct gebruikt wordt of die in een buffer wordt opgeslagen voor later gebruik. De verwachting is dat een systeem circa 18 maanden voldoende warmte kan leveren. Daarna blijft er hoogwaardige compost over doordat er een juiste mix van groen en houtachtig materiaal is verwerkt.

 

In dit project moet met name de toegepaste techniek van warmtewinning en sturing op het fermentatieproces het verschil maken. Het verschil tussen de “ruwe” versie van Jean Paine en de technisch doorontwikkelde systematiek in het Bio-based project.  

 

Drenthe Growers en Mycelco beogen met dit project eveneens een voorbeeld neer te zetten van het gebruik van reststromen in een circulaire economie en investeren hier ook in. Met de provincie Drenthe is een zogenaamde “Green-deal” gesloten, waarmee dit project financieel ondersteund wordt.

 

 

 

Oplossingen voor een iets betere wereld

liggen vaak dichterbij dan (aan) gedacht. 

 

Met dit project streven

Drenthe Growers BV en Mycelco

samen met de Provincie Drenthe,

naar een zo groot mogelijke

bijdrage hieraan. 

 

 

Artikelen over dit project

 

Drenthe

Opening Bio Energy System.

Lees meer...

 

Energie opwekken met komkommerloof

Lees meer... 

 

 

 

 

 

Provincie steunt compostsysteem met komkommerloof en olifantengras

Lees meer...

 

Green Deal compostsysteem met glastuinders

Lees meer...

 

 

Drentse greendeal moet landbouwafval omzetten in energie

Lees meer...

 

Drenthe Growers gaat energie opwekken uit komkommerloof

Lees meer...