Ambassadeur van

de clusterorganisatie voor Agrifood en de Biobased Economy in Noord-Nederland.  

Partner van

waar kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en healthy ageing.

Bioremediation / Mycoremediation

Bioremediation

Bioremediation is de techniek om vervuiling, beschadiging en verwoesting van milieu door inzet van natuurlijke middelen op te lossen of te herstellen.

 

Binnen bioremediation zijn geëigende methoden:

  • de inzet van bacteriën, het gebruik van planten en het gebruik van schimmels.

 

Phytoremediation is de term waarmee het gebruik van planten wordt aangeduid

Mycoremediation is de term waarmee de inzet van schimmels/mycelium wordt aangeduid. 

Mengvormen zijn natuurlijk ook goed mogelijk.

 

Helofytenfilters zijn bekende filters om op natuurlijke wijze water te zuiveren. Helofyten zijn planten, bijvoorbeeld riet, die holle stengels hebben en daarmee zuurstof in de bodem brengen. Daardoor kunnen in de bodem bepaalde bacteriën in samenwerking met de planten, vervuiling opruimen.

 

Een belangrijk verschil tussen bacteriën en schimmels

Bacteriën moeten stoffen in zich opnemen om deze af te kunnen breken of vast te houden.
Het mycelium van schimmels kan daarnaast ook enzymen en zuren uitscheiden en kan daarmee dus ook buiten het eigen organisme om werkzaam zijn. 

 

 

Mycoremediation

Mycelium (wit) tussen de paddestoelen
Mycelium (wit) tussen de paddestoelen

Mycoremediation is het toepassen van schimmels/mycelium als vorm van bioremediation.

 

Mycelium is het ondergrondse netwerk, de zwamvlok van de vrucht die wij paddenstoel noemen. Specifieke eigenschappen van bepaald mycelium gebruikt Mycelco bij haar toepassingen.

Mycelium kan namelijk bepaalde enzymen en zuren uitscheiden waarmee vervuiling zoals bijvoorbeeld olie, bestrijdingsmiddelen, zware metalen, schadelijke bacteriën zoals de cholerabacterie en de E. coli bacterie opgeruimd kunnen worden.

 

 

Mycelco heeft hiervoor de juiste zwam of mix van zwammen en houdt zich daarnaast ook bezig met de doorontwikkeling van bepaalde zwammen waardoor de inzet ervan steeds efficiënter en effectiever wordt.

 

Vervuiling/stoffen die schimmels afbreken

Bepaalde schimmels kunnen specifieke enzymen en zuren produceren waarmee de meest lastige verbindingen in de natuur afgebroken kunnen worden. Als restproduct blijft uiteindelijk CO2 en water over.

 

Hiermee zijn water en bodem van verontreiniging zoals stookolie, diesel, pesticiden, herbiciden en zelfs fungiciden te zuiveren. Ook reststromen uit de industrie zijn zo te behandelen en om te vormen tot een (meer) waardevolle grondstof. 

 

Stoffen die door schimmels afgebroken of opgenomen kunnen worden zijn o.a.:

  • Arseen, Cadmium, Cesium, Lood, Kwik, Koper, Zink, Benzeen, Olie, Teer, Gasolie, Diesel, PCB's, Chemische verfstoffen, Houtconserveringsmiddelen, Pesticides zoals DDT, Aldrine, Atrazine, Polycyclische aromatische waterstofverbindingen, Nafta etc. 

 

Biopsorption

Biopsorption is het vermogen van bacteriën, schimmels en planten om bepaalde stoffen vast te houden. Metalen zoals bijvoorbeeld zink zijn niet volledig af te breken. Zink is een van de meest voorkomende metalen en ook een belangrijk bestanddeel voor de groei van planten en dierlijk leven. Een overschot aan zink kan door schimmels deels gebonden worden aan de buitenkant van de celwand van het mycelium en tevens deels in het mycelium worden opgenomen. Bacteriën kunnen ook zink opnemen. Biosorption is een veel toegepaste eigenschap bij onder andere het zuiveren van fabrieksterreinen in Pakistan en India. 

 

 

Als u wilt weten of bepaalde stoffen met schimmels afgebroken of erdoor geabsorbeerd kunnen worden, kunt u daarover contact met ons opnemen via het contactformulier: Contact