Ambassadeur van

de clusterorganisatie voor Agrifood en de Biobased Economy in Noord-Nederland.  

Partner van

waar kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en healthy ageing.

Project "SoMyco"

Optimalisatie in de sojateelt door gerichte inzet van Mycorrhiza

Eiwitten behoren tot de belangrijkste voedingstoffen voor mens en dier. Soja is een relatief makkelijk en zeer eiwitrijk gewas, dat onder andere als grondstof voor vleesvervangende producten steeds belangrijker wordt.

 

Soja wordt nu nog grotendeels geïmporteerd vanuit het buitenland, waarmee de ecologische voetafdruk groot is. Alleen voor de veevoederindustrie is de sojavraag al ca 1,7 miljoen ton per jaar (bron WUR). Buitenlandse sojateelt gaat daarbij ook gepaard met grootschalige houtkap en door de ontwikkelingen met GM techniek kan er een tekort aan soja voor Nederland ontstaan.

 

Onderzoek van de WUR toont aan dat om economisch renderend te zijn een sojateelt ca 4 ton per hectare moet opleveren, terwijl circa 3,2 ton “de norm” is. Soja kan goed in ons klimaat groeien, van nature komt deze plant uit noord-China, hoogvlaktes en koude winters. Hier moet de sojaplant echter concurreren met onze belangrijkste akkergewassen zoals, graan en aardappelen. Optimale opbrengst is dus een uitdaging.

 

Het project SoMyco is gebouwd op twee pijlers, door de inzet van mycorrhiza schimmels de weerbaarheid en ontwikkeling van de sojaplant verhogen en dus minder kosten aan gewasbescherming en hogere opbrengsten door meer volume aan sojabonen. Ten tweede het op lokatie van de sojateler verwerken van de soja, door de inzet van een specifieke pers. Zo kan bijvoorbeeld de veehouder die soja teelt voor zijn eigen vee het soja verwerken in eigen beheer.

 

Op verschillende percelen in Drenthe en Groningen zijn proefvelden met soja gezaaid, waarvoor gebruikt gemaakt is van het ras Abelina.

 

Voor meer informatie over dit project zie ook de website SoMyco.nl en de website van de

Agenda voor de Veenkoloniën

 

Artikelen

Het Somyco project wordt mede gefinancierd en ondersteund door: