Ambassadeur van

de clusterorganisatie voor Agrifood en de Biobased Economy in Noord-Nederland.  

Partner van

waar kennisinstellingen, bedrijven en overheid samenwerken aan onderzoek en innovatieve oplossingen op het gebied van medische technologie en healthy ageing.

Project "Kringloop" - Afvalrecycling met Fungi

 

In de glastuinbouw van zuid-oost Drenthe wordt jaarlijks zo'n 6000 ton afval afgevoerd. Samen met twee tuinders heeft Mycelco proeven gedraaid om hun afval met zwammen te zuiveren en te bewerken, zodat er vervolgens een grondstof ontstond die zij op het eigen bedrijf konden hergebruiken.

 

Bovengenoemde proeven werden uitgevoerd in samenwerking met, Beuker Tuinbouw BV, Melenhorst Alstroemeria kwekerij, PGA&I (Phyto Glasshouse Applications and Innovations) en met subsidiabele ondersteuning van het Programma Plattelandsontwikkeling 2007 - 2013 en Het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. 

 

De schimmels die in dit project gebruikt werden, bleken inderdaad in staat om de restmaterialen van de tuinders om te zetten naar bruikbare grondstoffen. In een afgeleid project hiervan wordt nu de enzymontwikkeling van de schimmels om andere, schadelijke schimmels zoals botritis en pythium te bestrijden, nader onderzocht. 

 

Artikelen over dit project

Afvalrecycling door Paddenstoelen

"Afval bestaat niet" is een credo dat steeds meer (h)erkend wordt. Elk afvalproduct heeft een restwaarde en we hebben het ook liever over "reststromen". De kunst zit erin om het restproduct als geheel of als gedeelten waarde te geven voor hergebruik dat ook economisch rendabel is en zo weinig mogelijk milieubelastend. Biotechnologie geeft daarin volop mogelijkheden, waaronder de inzet van specifieke schimmels. 

 

 

Oesterzwammen en Stropharia

Praktijknetwerk Afvalrecycling door paddenstoelen. De proeven om afval te veredelen door inzet van paddenstoelen verlopen goed en tussentijds zijn al wat conclusies te trekken en verbeterpunten te constateren. 

 

 

 

Lees verder...

 

Kweekbedden ingericht

In het kader van Praktijknetwerken wordt door Mycelco bij twee glastuinbouwbedrijven in Zuid-Oost Drenthe een proef voor afvalverwerking met schimmels uitgevoerd. De betrokken glastuinbouwbedrijven zijn Beuker Tuinbouw BV en Melenhorst Alstroemeria kwekerij VOF. 

 

 

Lees verder...

 

Website Stichting Tuinbouw Emmen

Het verbeteren en hergebruiken van reststromen in de tuinbouw heeft grote voordelen voor agrarische bedrijven:

Betere efficiency in de bedrijfsprocessen, vermindering van kosten, vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies en gebruik van kunstmest en het verhogen van kwaliteit en productiviteit.

 

 

Lees verder...